Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů uděluji společnosti OZCORP fishing s.r.o., IČ 07995989, se sídlem č.p. 194, 280 02 Volárna (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení či název společnosti

- okres

- email

2. Jméno, příjmení, název společnosti, okres a e-mail je pro Správce nutné zpracovávat za účelem zasílání newsletteru s nabídkami personalizovanými pro danou lokalitu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.

3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas, který jsem projevil zakliknutím pole. Jsem si vědom/a, že souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@ozcorpfishing.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti OZCORP fishing s.r.o., IČ 07995989, se sídlem č.p. 194, 280 02 Volárna s označením obálky OSOBNÍ ÚDAJE.

4. Vím, že zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, konkrétně především:

  - WEDOS Internet, a.s., IČ: 28115708

- PrestaShop, Google, Seznam, Facebook

5. Vím, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po Vás (Správci) informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,

- požadovat po Vás (Správci) vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u Vás (Správce) přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po Vás (Správci) výmaz těchto osobních údajů,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Vás (Správce) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Správce zveřejnil další informace o ochraně osobních údajů, které poskytuje mým údajům zde.